Team Ambulant: 24-uurs zorg in nabijheid

Vanuit de eigen woning van de zorgvrager wordt individuele begeleiding ingezet voor de zorgvrager die ongeplande zorg nodig heeft en buiten de toezichtlocatie Team Centrum woont. Per zorgvrager zijn er tenminste 2 begeleiders betrokken. Een hoofdbegeleider; deze draait de meeste begeleidingsuren welke gesteld worden in de indicatie. Tijdens deze begeleidingsuren wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband, het opstellen van een zorgplan, het vergroten van de zelfredzaamheid en het werken aan de doelen. Daarnaast is er een vaste begeleider die de zorgvrager ondersteunt bij praktische zaken, zoals de voorbereidingen voor het boodschappen doen, leefomgeving schoon houden, etc.

De zorgvrager kan naast de afgesproken begeleiding dagelijks gebruik maken van het inloop-uur op Team Centrum. Bij ziekte of vakantie van de vaste begeleider kan de zorgvrager met zijn zorgvraag ook terecht bij de begeleiders van Team Centrum tijdens dit inloop-uur. Dit dient tevens als vangnet, zodat de continuering van de zorg gewaarborgd is.

Overkoepelend worden er begeleidingsuren gedraaid door het Team Leidinggevenden, dit is een klein aantal uren, die ingezet worden bij calamiteiten, gesprekken die nodig zijn om ondersteuning en hulp te bieden bij ingewikkelde post of advies te geven bij administratie. PGB beheer doen wij overigens niet vanuit Groen Hulpverlening. Dit kan, wanneer dit niet zelfstandig door de zorgvrager beheerd kan worden, door een onafhankelijke, externe partij gedaan worden. U kunt hierbij denken aan budgetbeheer, een familielid, een gewaarborgde hulp of bewindvoering.