Team Ambulant: 24-uurs zorg in nabijheid

Vanuit de eigen woning van de zorgvrager wordt individuele begeleiding ingezet voor de zorgvrager die geplande en ongeplande zorg nodig heeft en buiten de toezichtlocatie Team Centrum woont. Per zorgvrager zijn er vaak 2 begeleiders betrokken. Een hoofdbegeleider; deze draait de meeste begeleidingsuren, welke gesteld worden in de indicatie. Tijdens deze begeleidingsuren wordt gewerkt aan het opbouwen van een vertrouwensband, het opstellen van een zorgplan, het vergroten van de zelfredzaamheid en het werken aan de doelen. Daarnaast is er een vaste begeleider die de zorgvrager ondersteunt bij praktische zaken, zoals de voorbereidingen voor het boodschappen doen, leefomgeving schoon houden, etc.

De zorgvrager kan naast de afgesproken begeleiding dagelijks gebruik maken van het inloop-uur op Team Centrum van 14:00 – 15:00. Bij ziekte of vakantie van de vaste begeleider kan de zorgvrager met zijn zorgvraag ook terecht bij de begeleiders van Team Centrum tijdens dit inloop-uur. Dit dient tevens als vangnet, zodat de continuering van de zorg gewaarborgd is. Overkoepelend worden er begeleidingsuren gedraaid door het Team Leidinggevenden. Dit is een klein aantal uren, die ingezet worden bij calamiteiten, gesprekken die nodig zijn om ondersteuning en hulp te bieden bij ingewikkelde post of advies te geven bij administratie. Daarnaast kan de noodtelefoon 24 uur per dag gebeld worden bij calamiteiten of een acute zorgvraag.

PGB beheer doen wij niet vanuit Stichting Groen Hulpverlening. Dit kan, wanneer dit niet zelfstandig door de zorgvrager beheerd kan worden, door een onafhankelijke, externe partij gedaan worden. Er kan hierbij gedacht worden aan budgetbeheer, een familielid, een gewaarborgde hulp of bewindvoerder. Als inwoner van de regio Noord-Veluwe kan ook gratis om ondersteuning gevraagd worden bij de organisatie MEE Veluwe. Hiervoor kan telefonisch contact opgenomen worden via 055-5269200 of een mail sturen naar info@meeveluwe.nl.