Zilliz

Vanuit Stichting Groen Hulpverlening wordt gewerkt met een online zorgadministratiesysteem, ZilliZ. ZilliZ is een volwaardig zorgadministratie systeem speciaal ontwikkeld voor de kleinschalige zorg. In ZilliZ kan je rapporteren, tijdschrijven, factureren, rapportages schrijven etc.

Stichting Groen Hulpverlening waarborgt zijn transparantie door middel van open communicatie. Daarom kunnen zorgvragers, bewind en mentoren mee lezen in een afgeschermd stuk door middel van een eigen inlog, zodat de privacy gewaarborgd blijft zoals omschreven in de AVG wet.

Tijdens de individuele begeleiding wordt er gerapporteerd op de doelen vanuit het zorgplan in ZilliZ. Dit wordt samen met de zorgvrager gedaan, zodat helder is waar aan gewerkt wordt. Samen met de zorgvrager wordt dit aan het eind van de  individuele begeleiding ingevoerd.

In de rapportage wordt er gesproken vanuit de 2e persoon, zodat de rapportage persoonlijk is voor zorgvragers om te lezen. Belangrijke afspraken worden genoteerd, zodat in geval van ziekte deze makkelijk terug te vinden zijn.