Zilliz

Vanuit Stichting Groen Hulpverlening wordt gewerkt met een online zorgadministratiesysteem, ZilliZ. ZilliZ is een volwaardig zorgadministratie systeem speciaal ontwikkeld voor de kleinschalige zorg. In ZilliZ kan je rapporteren, tijdschrijven, afspraken inplannen, berichten sturen, dossiers vormen etc. Om de privacy van de zorgvragers goed te waarborgen, moeten medewerkers inloggen middels een 2-staps verificatie.

Stichting Groen Hulpverlening waarborgt zijn transparantie door middel van open communicatie. Daarom kunnen zorgvragers, bewind en mentoren mee lezen in een afgeschermd stuk door middel van een eigen inlog, zodat de privacy gewaarborgd blijft zoals omschreven in de AVG wet.

Tijdens de individuele begeleiding wordt er gerapporteerd op de doelen vanuit het zorgplan in ZilliZ. Dit wordt samen met de zorgvrager gedaan, zodat helder is waar aan gewerkt wordt. Samen met de zorgvrager wordt dit aan het eind van de individuele begeleiding ingevoerd. In de rapportage wordt er gesproken vanuit de 2e persoon, zodat de rapportage persoonlijk is voor zorgvragers om te lezen. Belangrijke afspraken worden genoteerd, zodat in geval van ziekte deze makkelijk terug te vinden zijn. 

Iedere hulpverlener binnen Stichting Groen Hulpverlening heeft een ZilliZ account, zodat er zowel met interne als externe partijen met een ZilliZ account gecommuniceerd kan worden. Zowel middels rapportages (intern en extern) als middels het meelezen van zorginhoudelijke informatie en het sturen van berichten. Hulpverleners hebben beperkte mogelijkheden binnen ZilliZ intranet, zoals het schrijven van rapportages, berichten sturen, inzien van zorginhoudelijke informatie van gekoppelde zorgvragers en het inzien van werkprocessen, notulen en protocollen. Externe partijen, zoals zorgvragers en gewaarborgde hulp heeft beperkte mogelijkheden binnen ZilliZ extranet. Binnen extranet kunnen algemene berichten geplaatst worden, rapportages van de desbetreffende zorgvrager lezen/reageren en zorginhoudelijke informatie van de desbetreffende zorgvrager inzien. Medewerkers P&O hebben binnen ZilliZ de mogelijkheid om alle facetten te beheren en bekijken.