Wie zijn wij

Groen Hulpverlening
Groen Hulpverlening is in 2014 opgericht door Emmelieke Dorst en Tanja Tirion en geboren uit de dringende vraag naar eerlijke en transparante zorg. Emmelieke en Tanja geloven in persoonlijke, betrouwbare en kleinschalige zorg, waarbij professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Gezien de maatschappelijke rol als organisatie, is in 2020 de rechtsvorm van Groen Hulpverlening opnieuw bekeken. Aangezien Groen Hulpverlening met gemeenschapsgelden werkt en geen winstbejag nastreeft, is er voor gekozen om de rechtsvorm van Groen Hulpverlening om te laten zetten van een vennootschap onder firma (V.O.F.) naar een Stichting. Vanaf 1 januari 2021 zijn alle activiteiten van Groen Hulpverlening V.O.F. ondergebracht bij Stichting Groen Hulpverlening. De statuten van Stichting Groen Hulpverlening liggen ten grondslag aan de organisatie van Stichting Groen Hulpverlening.

Raad van Bestuur
De Raad van bestuur bestaat uit twee bestuursleden. Zij hebben de werkzaamheden onderverdeeld in zorginhoudelijke en financieel/orginisatorische taken. 

Team Leidinggevenden
Er is een operationeel Team Leidinggevenden: dit team bestaat uit een zorgmanager, een coördinator Team Ambulant, een coördinator Team Nacht en een coördinator Team Centrum. De coördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt binnen deze onderdelen van Stichting Groen Hulpverlening en zorgen ervoor dat binnen deze onderdelen alles soepel verloopt. De zorgmanager draagt zorg voor alle overstijgende zaken binnen het Team Leidinggevenden; hiermee is de zorgmanager het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie voor overstijgende zaken.

Zorginhoudelijke ondersteuning
Hoofdbegeleiders en begeleiders dragen zorg voor de ondersteuning en begeleiding van de zorgvragers; zij krijgen hierbij zorginhoudelijke ondersteuning van de orthopedagoog en het Team Leidinggevenden.

Bedrijfscultuur
Stichting Groen Hulpverlening is een kleine zorgorganisatie welke gevestigd is in Ermelo. De kleinschaligheid van de organisatie is een bewuste keuze, omdat kwaliteit voor gaat op kwantiteit. Stichting Groen Hulpverlening is een lerende organisatie met een open cultuur; fouten maken is menselijk, maar wat kan ervan geleerd worden om beter te worden binnen ons vakgebied? Het welzijn van de medewerkers is voor Stichting Groen Hulpverlening van groot belang, omdat het gevoel van saamhorigheid hiermee versterkt wordt en de kwaliteit gegarandeerd blijft. Binnen Stichting Groen Hulpverlening wordt er zorg op maat geleverd, wat betekent dat de organisatie constant in beweging is. Door middel van ‘’out of the box’’ denken en een goede samenwerking met ketenpartners Stichting Groen Hulpverlening zorg leveren die passend is bij de zorgvrager. Hiermee wordt de visie van de Stichting in het oog gehouden, namelijk; iedereen mag zichzelf zijn.