Toezichtlocatie Centrum

Stichting Groen Hulpverlening heeft meerdere zorgproducten, waaronder het bieden van begeleiding binnen een 24-uurs Toezichtlocatie. Deze Toezichtlocatie is te vinden in het centrum en draagt daarom de naam:  ‘Toezichtlocatie Centrum’. Deze locatie is ingericht als woonkamer om zodoende de zorgvrager laagdrempelig uit te nodigen geregeld binnen te komen. Zorgvragers die dit product inkopen, hebben hun eigen appartement waar ze individuele begeleiding ontvangen, maar hebben behoefte aan geplande en ongeplande zorgmomenten en moeten 24-uur per dag kunnen terugvallen op begeleiding. Deze zorgvragers vinden het in het algemeen lastig zorg te aanvaarden, trekken zich terug wanneer zij problemen hebben en hebben hierdoor (laagdrempelige) contactmomenten nodig.

Wat kan een zorgvrager verwachten wanneer ze bij Team Centrum wonen en hun zorg inkopen?
Zorgvragers kunnen 24 uur per dag en 7 dagen in de week gebruik maken van de noodtelefoon en/of langskomen op de Toezichtlocatie. Wanneer een zorgvrager vastloopt in zijn emotie, of in een situatie zit waarin hij geen uitweg ziet, is er op deze manier altijd toezicht aanwezig. De dienstdoende medewerker kan op deze momenten de benodigde lijnen uitzetten, de zorgvrager ondersteunen of zijn verhaal laten doen. Tevens wordt er door de dienstdoende medewerker proactief contact gezocht met de zorgvragers van TC. Dit wordt bewerkstelligd door op verschillende tijden ronden te lopen en zorgvragers gericht uit te nodigen voor een praatje of activiteit op de Toezichtlocatie.