Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)

Vanaf 2021 zijn wij als Stichting Groen Hulpverlening aangesloten bij de Branchevereniging Kleinschalige Zorg. BVKZ zet zich al jaren in voor honderden zorgaanbieders als adviseur, ondersteuner en belangenbehartiger. Zij signaleren trends en ontwikkelingen in de branche en bespreken deze aan tafel van het ministerie van VWS. Daarmee zijn zij de spreekbuis die de kleinschalige zorg een gezicht en geluid geven. Door aangesloten te zijn bij de BVKZ heeft Stichting Groen Hulpverlening als kleinschalige organisatie de mogelijkheid om op de hoogte te zijn en blijven van relevante en veranderende wet- en regelgeving; het kunnen volgen van trainingen; het kunnen inwinnen van informatie etc.

Citaat BVKZ:
"De zorgsector is continue in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De enige constante in de zorg is verandering. De roep naar kleinschaligheid in de zorg klinkt luid vanuit de samenleving. Onze leden geven hier uit volle overtuiging invulling aan. Daarmee spelen zij een onmisbare rol in het dagelijks leven van velen. Zij brengen de dynamiek die nodig is om de zorg de komende jaren in de gewenste richting te laten ontwikkelen. Desondanks zijn zij veelal minder zichtbaar bij inkopende partijen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Wij maken ons hard voor het creëren van een toekomst met volop kansen voor gedreven zorgondernemers waarbij:

  • de kleinschalige zorgaanbieder zich kan focussen op het verlenen van goede zorg en 
  • niet in de weg wordt gezeten door administratieve ballast, ingewikkelde beleid-, wet- en    regelgeving en zorgen over de toekomst".

BVKZ: Zorg voor de toekomst en toekomst voor de zorg