Methodieken

Stichting Groen Hulpverlening maakt gebruik van de volgende methodieken:

  • ABB Methode (affectief bewuste benadering)
  • CGW Methode (compententie gericht werken)

ABB Methode
Bij deze methodiek staat begeleiding naast de zorgvrager, door zich te verdiepen in het cognitieve en emotionele niveau van de zorgvrager. Middels deze methodiek kunnen wij persoonlijke zorg garanderen gericht op de mogelijkheden, behoeften, motivatie en wensen van de zorgvrager. Deze methode wordt ingezet bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook bij autisme verwante stoornissen wordt deze begeleidingsmethode als succesvol ervaren.

CGW Methode
Tijdens de individuele begeleidingsmomenten wordt gekeken wat de zorgvrager al kan. Begeleiding sluit hierop aan door te complimenteren en de zorgvrager in zijn kracht te zetten. Doordat het zelfvertrouwen groeit, groeit ook de motivatie om nieuwe dingen uit te proberen. De zorgvrager blijft zich ontwikkelen binnen de domeinen, waardoor middels de doelen uit het zorgplan gewerkt kan worden naar een vergrote zelfredzaamheid. Beide methodieken worden besproken tijdens de inwerkperiode van ons personeel. Daarnaast is hierover informatie te vinden binnen de online werkomgeving en worden er periodiek personeelstrainingen ingezet m.b.t. deze methodieken.