Erkend leerbedrijf

Stichting Groen Hulpverlening is een erkend leerbedrijf volgende de wet WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs). Deze wet uit 1996 regelt de bundeling van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in 44 regionale opleidingscentra (ROC).

Stichting Groen Hulpverlening heeft een erkenning voor de volgende opleiding(en):
 

 • begeleider maatschappelijke zorg (MBO 4);
 • gespecialiseerdpedagogisch medewerker (MBO 4);
 • persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (MBO 4);
 • sociaal werker (MBO 4).   

Stichting Groen Hulpverlening werkt samen met de SBB om studenten optimaal te kunnen begeleiden in het proces naar een professional binnen de zorg. Om dit proces te waarborgen wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de SBB. Aangezien er binnen Stichting Groen Hulpverlening met persoonlijke informatie wordt gewerkt, waarborgt Stichting Groen Hulpverlening de privacy van zorgvragers door middel van de volgende stappen:

 • Stagiaires mogen geen mail/telefonisch contact hebben met derden omtrent zorgvragers.
 • Stagiaires mogen mails opstellen, maar deze worden gecontroleerd en ondertekend door de dienstdoende begeleiding.
 • Er wordt kritisch gekeken welke informatie gedeeld wordt met stagiaires. Er is een apart account in ZilliZ voor stagiaires waarin enkel rapportages ingelezen kunnen worden.
 • Wanneer er voor een opdracht zorginhoudelijke informatie nodig is, wordt dit eerst met de desbetreffende zorgvrager overlegd.

Taken stagiaires:

 • Groepsactiviteiten organiseren.
 • Contact onderhouden met zorgvragers binnen de Toezichtlocatie Centrum.
 • Ondersteunen van zorgvragers bij praktische hulpvragen.
 • Dagrapportage maken (deze wordt nagekeken door de dienstdoende begeleider).
 • Bijdrage leveren aan het uitvoeren en opstellen van het persoonlijk plan.
 • Leerproces samen met je werkbegeleider en collega’s vormgeven.
 • Het maken van schoolopdrachten.
 • Uitvoeren van huishoudelijke taken.
 • Passende activiteiten bedenken.