Over Stichting Groen Hulpverlening

Stichting Groen Hulpverlening is een kleinschalige zorginstelling, geboren uit de dringende vraag naar eerlijke, persoonlijke en transparante zorg. Niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en individuele begeleiding aan (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Deze doelgroep heeft ondersteuning nodig bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te kunnen realiseren. Stichting Groen Hulpverlening ondersteunt onder andere bij het vasthouden van structuur, nakomen van afspraken, communicatie met derden en het verzorgen van een verantwoorde leefomgeving.

Eerlijke zorg
Stichting Groen Hulpverlening werkt met een online zorgadministratie. Hierin worden rapportages geschreven, individuele begeleidingsuren genoteerd en afspraken bijgehouden. Zorgvragers, mentoren en gewaarborgde hulp hebben online toegang tot hun eigen dossier, zodat helder is waaraan gewerkt wordt. Daarnaast werken wij met uurtarieven om transparantie te kunnen waarborgen.

Zorgaanbod
Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en individuele begeleiding aan jongvolwassenen die door hun (verstandelijke en/of psychiatrische) beperking moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Dit is onderverdeeld in 4 zorgproducten:

  • Team Centrum: toezichtlocatie/steunpunt waarbij 24-uurs toezicht en begeleiding geboden wordt.
  • Team Moeder & Kind: gerichte ondersteuning voor moeders bij o.a. zwangerschap en opvoeding.
  • Team Ambulant: 24-uurs zorg in de nabijheid voor zorgvragers met een WLZ of beschermdwonen indicatie.
  • Team Ambulant: individuele begeleiding voor zorgvragers met een WMO indicatie

Neem contact op