Over Stichting Groen Hulpverlening

Stichting Groen Hulpverlening is een kleinschalige zorginstelling, geboren uit de dringende vraag naar eerlijke, persoonlijke en transparante zorg. Niet alleen de kwaliteit, maar ook de kwantiteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en individuele begeleiding aan (jong)volwassenen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. Deze doelgroep heeft ondersteuning nodig bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen om een zo zelfstandig mogelijk bestaan te kunnen realiseren. Stichting Groen Hulpverlening ondersteunt onder andere bij het vasthouden van structuur, nakomen van afspraken, communicatie met derden en het verzorgen van een verantwoorde leefomgeving.

Eerlijke zorg
Stichting Groen Hulpverlening werkt met een online zorgadministratiesysteem. Hierin worden rapportages geschreven, individuele begeleidingsuren genoteerd en afspraken bijgehouden. Zorgvragers, mentoren, voogden en gewaarborgde hulp hebben online toegang tot hun eigen dossier, zodat helder is waaraan gewerkt wordt. Daarnaast werken wij met uurtarieven om transparantie te kunnen waarborgen.

Zorgaanbod
Stichting Groen Hulpverlening biedt deskundige en persoonsgerichte 24-uurs zorg en individuele begeleiding aan jongvolwassenen die door hun (verstandelijke en/of psychiatrische) beperking moeite hebben om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Dit is onderverdeeld in 4 zorgproducten:

  • Toezichtlocatie Centrum: toezichtlocatie/steunpunt waarbij 24-uurs toezicht en begeleiding geboden wordt.
  • Specialisatie Moeder & Kind: gerichte ondersteuning voor moeders bij o.a. zwangerschap en opvoeding.
  • Ambulante begeleiding: 24-uurs zorg in de nabijheid voor zorgvragers met een WLZ indicatie.
  • Ambulante begeleiding: individuele begeleiding voor zorgvragers met een WMO indicatie

Neem contact op