Wet Toetreding Zorgaanbieders

Stichting Groen Hulpverlening valt onder het landelijk register zorgaanbieders (zorgaanbiedersportaal overheid CIBG). Wij komen (nog) niet in aanmerking voor de vergunningsaanvraag Wtza, daar wij niet structureel met 11 zorgverleners of meer werken. Wel is er in december 2023 een aanvraag voor een toelatingvergunning Wtza ingediend bij het zorgaanbiedersportaal van het CIBG.
 

AGB-code

Onze AGB-code is 41521043.