Corona nieuws

Op dit moment hebben we allemaal te maken met het Coronavirus en de daarbij behorende maatregelen. Wij zijn ons ervan bewust dat dit een enorme impact heeft op onze maatschappij en de mensen die we begeleiden. Voor onze zorgvragers is het van groot belang, juist in deze tijd, dat we de begeleiding en ondersteuning kunnen blijven continueren. 

Stichting Groen Hulpverlening heeft de volgende maatregelen getroffen:

  • Wij volgen de richtlijnen van het RIVM
  • Wij houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tijdens de begeleiding, waar dit niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van niet medische mondkapjes
  • Wij desinfecteren onze handen regelmatig
  • Wij stellen beschermende middelen ter beschikking aan onze zorgverleners
  • Wij maken gebruik van posters op de toezichtlocatie om zorgvragers en zorgverleners attent te maken op de geldende maatregelen
  • Wij maken iedere twee uur de handcontactpunten schoon op de toezichtlocatie
  • Afspraken met externe partijen worden, voor zo ver mogelijk, middels beeldbellen ingezet

Wekelijks worden bovenstaande maatregelen geëvalueerd en aangepast op basis van de laatste berichtgeving vanuit het RIVM.