Team Centrum

Stichting Groen Hulpverlening heeft meerdere zorgproducten zoals het bieden van 24-uurs toezicht. Doordat deze toezichtlocatie in het centrum te vinden is, hebben we dit zorgproduct de naam Team Centrum (afgekort TC) gegeven.

Team centrum is ingericht als woonkamer om zodoende zorgvragers laagdrempelig uit te nodigen geregeld binnen te komen. Tevens bevindt zich er naast de grote woonkamer: een kantoor, een badkamer en toilet, een keuken en een extra ruimte/kantoor waar Team Nacht gebruik van maakt. De zorgvragers hebben binnen een straal van 100 meter hun eigen appartement. De appartementen hebben allen een eigen opgang en zijn uitgerust met eigen keuken, toilet, badkamer en slaap- en woonkamer. 

Binnen Team Centrum stimuleren wij de zorgvragers om regelmatig de toezichtlocatie te bezoeken. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren, zoals gezamenlijke, spelletjesavonden, knutselmiddagen, buurgesprekken, informatieavonden en activiteiten rondom de feestdagen. Maandelijks wordt er een nieuwe activiteitenkalender opgesteld, waarbij oog is voor de behoeften en interesses van de zorgvragers.

Elke 24 uur per dag en 7 dagen in de week is er begeleiding aanwezig op en om de locatie van Team Centrum, tevens wordt er gebruik gemaakt van een noodtelefoon en een algemene telefoon.

Wat kan een zorgvrager verwachten wanneer ze bij Team Centrum wonen en hun zorg inkopen?
Stichting Groen hulpverlening vindt het belangrijk om naast de zorgvrager te staan. Ook op Team Centrum wordt deze manier van werken gehanteerd. De zorgvrager wordt in zijn kracht gezet door hem te wijzen op zijn mogelijkheden. Samen met de zorgvrager kijkt Stichting Groen Hulpverlening  waar hij tegen aan loopt, wat hij nodig heeft om verder te komen en hoe hij hierin ondersteund kan worden. Stichting Groen Hulpverlening geeft de zorgvrager de ruimte om zelf om hulp te vragen, maar wanneer begeleiding signaleert dat het niet goed gaat zal er vanuit Team Centrum contact gezocht worden.