Team Moeder & Kind

Onder Team Centrum valt Team Moeder & Kind. Team Moeder & Kind is opgezet vanuit de behoefte van moeders om gerichte ondersteuning te krijgen bij hun opvoeding en/of dagelijkse ritme ofwel tijdens de zwangerschap. Team Moeder & Kind maakt in samenwerking met de moeder een passend en werkbaar zorgplan toegespitst op de behoeftes van moeder met kind. Tijdens de begeleiding wordt gekeken naar de behoeftes van het kind, de ontwikkeling en dergelijke. Ook wordt er gekeken hoe moeder hierop in kan spelen en wat moeder nodig heeft om aan de behoeftes van haar kind te kunnen voldoen. Om kwalitatieve zorg voor moeder en kind te kunnen waarborgen is er ook contact met externe partijen, zoals CJG of WSG.

Bij Team Moeder & Kind zijn 2 vaste medewerkers betrokken. Daarnaast zijn naast de coördinator van Team Centrum, uiteraard ook de zorgmanager en orthopedagoog nauw betrokken. De betrokken orthopedagoog is SKJ en NVO geregistreerd.