Wet Toelating Zorginstellingen

Zorgaanbieders die zorg willen aanbieden die onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) valt, hebben een WTZi-toelating nodig. Hiervoor moeten zij aan diverse wettelijke eisen voldoen die in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) staan.

Stichting Groen Hulpverlening is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 

AGB-code

Onze AGB-code is 41521043.